เลือกใช้เหล็กเสริมคอนกรีตจากโรงงานที่มีมาตราฐานยอมรับได้

.เลือกใช้เหล็กเสริมคอนกรีตจากโรงงานที่มีมาตราฐานยอมรับได้***..หลายท่านอาจเข้าใจว่าใช้ของจากแบรนดีๆแล้วจะไม่มีปัญหาเลย..