5 กรณี ไม่ต้อง ขออนุญาต ในการต่อ เติมบ้าน

                โดยส่วนใหญ่แล้ว กว่า 90% ของบ้าน และทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพ ผ่านเรื่องของการต่อเติมบ้าน รับสร้างบ้าน เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และโดยส่วนใหญ่อีกที่ว่า ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย แต่คุณรู้ไหมว่า มันเป็นเรื่องการ รับสร้างบ้าน ที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร แต่ยังมีข้อยกเว้นอยู่อีก 5 กรณี ที่ไม่ต้องขออนุญาต และไม่ผิดกฎหมาย ดังนี้คือ

1.การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” พื้นที่ของชั้นใดชั้นหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร แต่ไม่มีการเพิ่ม หรือลดจำนวนเสา หรือคาน นั่นหมายความว่า หากเกิน 5 ตารางเมตร รับสร้างบ้าน ต้องทำการขออนุญาต

2.การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” พื้นที่ของหลังคา รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร แต่ต้องไม่มีการเพิ่ม หรือลด จำนวนเสา หรือ คาน นั่นหมายความว่า ถ้าเกินกว่า 5 ตารางเมตร ต้องทำการขออนุญาต

3.หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้วยการใช้วัสดุ จำนวน ขนาด และชนิดเดียวกันกับของเดิม ไม่ต้องทำการขออนุญาต แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่ใช้ทั้งโครงสร้าง และวัสดุที่ต่างออกไป ต้องทำการขออนุญาต รับสร้างบ้าน

4.หากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดภายในบ้าน ที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับของเดิม หรือเป็นวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้มีการเพิ่มน้ำหนัก หรือหากมีการเพิ่มน้ำหนักต้องไม่เกิน 10% ของน้ำหนักเดิม แต่หากมีการเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% จากน้ำหนักเดิม นั่นหมายความว่า คุณต้องทำการขออนุญาต รับสร้างบ้าน

5.การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม หรือลด เนื้อที่ส่วนใดของในตัวบ้าน ที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร และไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างอาคารเดิม แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เนื้อที่ในบ้าน ด้วยวัสดุที่แตกต่างไปจากเดิม และมีน้ำหนักที่เพิ่มจากเดิมเกิน 10% นั่นหมายความว่า คุณต้องขออนุญาต

แต่หากลองพิจารณาจาก 5 ข้อยกเว้นนี้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การต่อเติมที่คนส่วนใหญ่ทำกันอยู่นั้น ล้วนแต่ต้องขออนุญาตทั้งนั้น เนื่องจากพื้นที่ที่คุณต่อเติม ส่วนใหญ่จะเกินกว่า 5 ตารางเมตร แต่ที่ผ่านมาทางการอาจมีการอนุโลม เพราะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน หรือยังไม่มีการร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้นในการต่อเติมครั้งนั้น