การเดินท่อโสโครก และท่อน้ำทิ่งใต้พื้นชั้นติดดิน


การเดินท่อระบายน้ำทิ่ง PVC PIPE 1 1/2 นิ้ว- 2 นิ้ว หรือ น้ำโสโครก ท่อ
PVC PIPE 4นิ้ว ใต้พื้นชันที่ติดกับพื้นดิน เพื่อทำให้การใช้งาน ท่อน้ำโสโครง ท่อ น้ำทิ่ง ยืนยาวคู้ไปกับอาคาร จะต้องคำนึงถึง อุปกรณ์สำหรับหิ้วท่อ
(hanging) ต้องทนต่อการเกินสนิม(RUST) อันเนื้องมาจากความชื้นจากพื้นดิน ทำให้อายุการใช้งาน ยาวนาน ในส่วนจุดต่อระหว่างท่อในอาคาร และ ท่อที่เดินออกนอกอาคาร จะต้อง มีอุปกรณ์ ข้อต่อ ที่ยืดหยุ่นได้กับการ ทุรดตัว แตกต่าง (Differanchan setelment) ของดินรอบๆอาคาร และตัวอาคาร

กา

Leave a Comment