บริษัทรับสร้างบ้านในสุราษฎร์ธานี ที่สุดของคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้

063- ความคุมกำลังอัดคอนกรีต โดยการบ่ม

เพื่อควบคุมให้การบ่มคอนกรีต มีความสม่ำเสมอ ตลอดช่วงเวลาการพัฒนากำลังของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีกำลังดีที่สุด เลือกใช้วิธีการบ่มคอมกรีตโดยใช้ น้ำยาบ่ม แทนการใช้น้ำ

Leave a Comment