Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
เลือกสี – ช.ปัญญา
Spread the love

เมื่อ สร้างบ้าน เลือกสี ทาบ้าน ยังไง ให้สวย และดี

ปัจจุบันสีทาบ้านมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายราคา แข่งขันโฆษณากันน่าดู แต่ดูคุณภาพแล้วก็พอๆกัน จะเสียเงินซื้อสีทั้งทีเลือกที่ ทนทานสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความเข้าใจเลือกสี ที่เข้ากับธรรมชาติรอบๆ การเลือกสีดีๆจะได้ไม่เสียเงินหลายต่อ เพราะสีดีๆจะอยู่คู่บ้านคุณไปเป็นสิบๆปี

เกรดความคงทนของสี ควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
-สีทาภายในเหมาะสมสำหรับทาภายใน ไม่ทนต่อแสงยูวี
-สีทาภายนอก เหมาะสมสำหรับทาภายนอก ทนต่อแสงยูวี
-สีทาหลังคา ทนต่อแสงยูวี และความชื้น
และยังมีอื่นๆอีก สีอุตสาหกรรม สีทาท้องเรือ ความคงทนต่างกัน ก็ทำให้ราคาต่างกันไปด้วย

 
#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง #รับสร้างบ้านสุราษ ฎร์ธานี # รับสร้างบ้านน ครศรีธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง
 

Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";