ภาพเขียน

..ใช้หมึกชนิดเดียวกัน...บนผ้าใบแบบเดียวกัน...แต่มูลค่าต่างกัน...เพราะการจัดวางตำแหน่งสีเส้นสายที่ต่างกัน....บ้านก็เหมือนกัน...จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากอิฐหินปูนทรายได้มากแค่ไหน..ขึ้นอยู่..ใครออกแบบ..ใครสร้าง..

Leave a Comment