เสริมความแข็ง แรง “ผนังก่อ”-“ฉาบ”

นอกจากมีเสาเอ็นและทับหลัง ตามมาตรฐานงานก่อแล้ว เพื่อให้งานฉาบไม่เกิดการแตกร้าว จึงเสริมความแข็งแรงของผนังฉาบด้วย ลวดตะข่ายในจุดที่มีความเสี่ยง ต่อการแตกร้าว บริเวณที่วัสดุคนละชนิดกัน บริเวณมุมของช่องเปิด

Leave a Comment