ถมดินเสร็จสร้างบ้านได้เลยหรือมัํย?

Spread the love

“ถมดิน” “เสร็จ” “สร้างบ้าน” ได้เลยหรือมัํย?

ถมดิน และ สร้างบ้าน เลย จะทำได้มั๊ย มีปัญหาอะไรบ้าง
…………………………………………………………………..
ดินที่ถมใหม่ๆจะมีการยุบตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรก และจะลดอัตราการยุบตัวลงตามระยะเวลาเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9เดือน ขึ้นอยู่สภาพของดินถม

ถมแล้ว สร้างบ้าน เลย จะมีปัญหาอะไรบ้าง

1.โครงสร้างบนฐานรากเสาเข็ม อาคารประเภทนี้ ก็จะมีการทรุดตัวของดินบริเวณรอบๆ แต่ตัวบ้านยังคงระดับเดิม ดังนั้นเมื่อระยะเวลานานๆไป
ก็จะต้องมีการปรับระดับดินตรงปริเวณทางเชื่อม ระหว่าง สวนกับตัวบ่้าน

2.โครงสร้างบนฐานรากแผ่ ต้องขุดระดับวางฐานรากให้อยู่ในชั้นดินเดิม ก็จะเกินปัญหาแบบเดียวกับฐานรางวางบนเสาเข็ม

3โครงสร้างบนดินถมใหม่เช่นถนน ลานจอดรถ จะทรุดตัวตามดินถมใหม่

———————————————————————–
ยกตัวอย่าง อาคารที่เจอมา คือ
ถมดินด้านหน้าประมาณ 20-30 ซม ด้านหลังห่างด้านหน้าประมาณ 10เมตร ถมสูง ประมาณ 1-1.5 เมตร
2.โครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน โครงสร้างระดับ +0.6-0.80 เมคร และโครงสร้าง ระดับดิน +0.15 เมตร
3.ด้านหลังติดคลอง
4. ถมและจะทำการก่อสร้างเลย

ปัญหาสำคัญของอาคารนี้คือ การถมดินที่ระดับ แตกต่างกัน ทำให้การยุบตัวของดินใหม่ จะมีระดับที่แตกต่างกัน คือด้านหลังจะยุบตัวมาก
ด้านหน้า ก็จะยุบตัวน้อย ส่งผลให้ อาคารเอียงเลยก็ว่าได้

ซึ่งจะเป็นผลอย่างมากกับพื้นที่อยู่ระดับดิน ถ้าวางโครงสร้างบนดินถมใหม่

โครงการนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการยุบตัวของดินถมใหม่ จึงออกแบบโครงสร้างให้อยู่บนเสาเข็มสั้น 6-8 เมตร

แต่อย่างไรก็ดีก็คงมีผลกระทบจากการยุบตัวบ้างเล็กน้อยซึ่งตรงส่วนรอยต่อ สนามหญ้ากับ อาคาร ด้านข้้างและด้านหลัง
จะดูไม่สวยซึ่งจะเป็นผลเมื่อเวลาผ่านไป 1-2 ปี ซึ่งใช้วิธีถมดินปิดเพิ่มภายหลังก็สามารถแก้ ปัญหานี้ได้

นายช่างปัญญา สุราษฎร์ธานี

สามัญโยธา บ้านนอก

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี  # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง

Credit: https://www.facebook.com/focushousesuratthani


Spread the love