รู้หรือมั๊ย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

Spread the love

รู้หรือมั๊ย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอยู่ 22 จังหวัด


Spread the love