ภาพเขียน

Spread the love

ใช้หมึกชนิดเดียวกัน…บนผ้าใบแบบเดียวกัน…แต่มูลค่าต่างกัน…เพราะการจัดวางตำแหน่งสีเส้นสายที่ต่างกัน….บ้านก็เหมือนกัน…จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากอิฐหินปูนทรายได้มากแค่ไหน..ขึ้นอยู่..ใครออกแบบ..ใครสร้าง..


Spread the love