ตึกที่สูงสง่า ยืนอยู่ได้เพราะฐานที่มั่นคง

Spread the love

ตึกที่สูงสง่า ยืนอยู่ได้เพราะฐานที่มั่นคง   ในฐานะผู้บร … Read more


Spread the love