ตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มตอก

Spread the love

สำหรับเสาเข็มตอกการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มจะแตกต่างจากเสาเข็มเจาะคือต้องตรวจสอบก่อนตอกเสาเข็มและที่สำคัญอีกจุดคือวันผลิตและวันตอกเสาเข็ม.ต้องมีอายุเพียงพอที่จะติดตั้งเสาเข็มได้อย่างสมบูรณ์ หัวเสาเข็มไม่แตกก่อนเสาเข็มได้ blow count ตามคำนวณ หรือได้ระดับที่ต้องการ***


Spread the love