ฐานราก (pile cap)

Spread the love

ฐานราก..(pile cap) คือตัวส่งถ่ายน้ำหนักจากเสาลงสู่ เสาเข็ม การติดตั้งเสาเข็มด้วยเครืองจักรขนาดใหญ่ไม่ว่าเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะปัจจุบันยังเกิดความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร. .ดังนั้น.ช่างผู้ดูแลงานก่อสร้าง”ต้องตรวจสอบ”และแก้ไข..ให้ฐานราก(pile cap)


Spread the love