Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
เลือกแบบแปลนบ้านอย่างไร – ช.ปัญญา

เลือกแบบแปลนบ้านอย่างไร

Spread the love

“เลือกแบบแปลน” “สร้างบ้าน”อย่างไร

จะเลือกแปลงที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน…อย่างไรดี ?

บ้าน” เป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญ แล้วช่วงชีวิตหนึ่งคงไม่ได้มีบ้านกันได้หลายครั้งหลายหน เพราะกว่าจะเก็บหอมรอบริบได้ก็ต้องใช้เวลามากทีเดียว ดังนั้น ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้บ้านที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

ปัจจุบันทางเลือกในการมีบ้านนั้นค่อนข้างเปิดกว้าง ทั้งการเลือกซื้อบ้านในโครงการจัดสรร, บ้านมือสองที่ประกาศขายทั่วไป หรือปลูกสร้างเองตามความต้องการก็ย่อมได้

วันนี้มีคำแนะนำในการเลือกแปลงที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านมาฝากกัน แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนดังกล่าว เรามาทำความรู้จักกับข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านในเบื้องต้นดังนี้

ในกรณีที่เป็นบ้านขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหลังไม่เกิน 150 ตารางเมตร ไม่ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง และยิ่งถ้าเป็นบ้านที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ก็จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะห่างของสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินข้างเคียง โดยบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร สามารถสร้างผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงได้ในระยะห่างที่ต้องไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ถ้าหากระยะห่างน้อยกว่าที่กำหนด จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย

ส่วนการเลือกทำเลของแปลงที่ดิน หลักๆเลย ควรเป็นทำเลที่มีการเดินทางสะดวก หรือมีระบบขนส่งมวลชนหลากหลายทางเลือก ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต เช่น ร้านค้า-ตลาดสด, สถานพยาบาล, สถานศึกษา, สถานีตำรวจ ฯลฯ และมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพร้อม ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต(ซึ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนยุคนี้ไปแล้ว) แต่ทำเลที่ควรหลีกเลี่ยง คือ 

  • ที่ดินบนทางสามแพร่ง เพราะเป็นทำเลอัปมงคล ตามความเชื่อทั้งของไทยและจีน
  • ใกล้แนวสายไฟแรงสูงพาดผ่าน
  • ที่ดินที่ได้มีการขุดหน้าดินไป ทำให้มีระดับต่ำ เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้
  • อยู่ใกล้มลภาวะทางเสียง เช่น แนวขึ้นลงของเครื่องบิน หรือใกล้ทางรถไฟ
  • อยู่ใกล้มลภาวะทางกลิ่น เช่น กองขยะ, แหล่งกำจัดขยะมูลฝอย, โรงงานที่มีกลิ่นรบกวน
  • ที่ดินที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้ง ซึ่งอันตรายเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

นอกจากนี้ ตามความเชื่อของไทย ที่ว่าที่ดินสามารถให้คุณหรือให้โทษกับผู้อยู่อาศัยได้ ถ้าเลือกทำเลที่ดีและถูกโฉลก ก็จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าเลือกไม่ดี ก็อาจจะส่งผลทำให้อยู่ไม่เป็นสุข หรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้  

หวังว่าข้อมูลข้างต้นนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับนำไปเป็นข้อคิดและพิจารณาในการเลือกแปลงที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้ฝันของทุกๆคนกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

อย่าลืมนะครับ ทุกครั้งที่จะปลูกสร้างบ้านอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของเทศบัญญัติด้วย …

สำหรับใครที่จะสร้างบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถตรวจสอบเทศบัญญัติของแต่ละเขตได้ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล-เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง ของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะครับ

Credit: https://www.facebook.com/focushousesuratthani


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";