Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
4 ข้อต้องมี ก่อนสร้าง บ้านชั้นเดียว – ช.ปัญญา
Spread the love

4 ข้อต้องมี ก่อน สร้างบ้าน ชั้นเดียว

                อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า บ้านชั้นเดียวนั้น คือหนึ่งในรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากการรับ สร้างบ้าน ได้ง่ายกว่า บ้านที่มีหลายชั้น และทำให้ไม่เปลืองงบประมาณ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว ไปจนถึงอายุมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีแบบบ้านชั้นเดียวให้เลือกอย่างมากมาย ดังนั้น ก่อนที่คุณจะ สร้างบ้าน ชั้นเดียวกับผู้รับสร้างบ้าน จึงควรพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

1. ขนาดของที่ดิน

ถือเป็นปัจจัยแรก ที่มีผลโดยตรงต่อการ สร้างบ้าน ชั้นเดียว คือ ขนาดของที่ดินที่มีอยู่ ว่าจะสามารถ สร้างบ้าน ได้ขนาดเท่าไร สิ่งสำคัญคือ พิจารณาจากกฎหมายการรับ สร้างบ้าน ให้เหมาะสมกับที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดระยะร่นของแนวอาคารได้ จากนั้นจึงเหลือเป็นพื้นที่สำหรับปลูก สร้างบ้าน จริง และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การรับ สร้างบ้าน ชั้นเดียว จำเป็นต้องมีขนาดที่ดิน ที่มากกว่าขนาดบ้านสองชั้นขึ้นไป

2.งบประมาณที่มีอยู่

ในการ สร้างบ้าน ชั้นเดียวให้สวยงาม และน่าอยู่ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของงบประมาณที่มีอยู่ เพราะนอกจากขนาดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การรับก่อสร้างให้ลงตัวกับงบประมาณ และการเลือกวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับในการรับ สร้างบ้าน

3.ฟังก์ชั่นใช้สอยที่ต้องการ

ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรับ สร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย คือ ฟังก์ชั่นที่ลงตัวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ดังนั้นก่อนการสร้างจึงควรมีการกำหนดฟังก์ชั่ และการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากฟังก์ชั่นที่จะใช้สอยนั้น จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดส่วนใช้สอยต่าง ๆ ภายในตัวบ้านได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงยังสามารถช่วยคำนวณสัดส่วนของพื้นที่ แบ่งโซนการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

4.ต่อเติมบ้านในอนาคต

บ้านเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต ที่คนส่วนใหญ่อยากใช้เวลาอยู่กับมันนาน ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น บ้านอาจไม่ใช่เรื่องถาวรแบบที่คุณคิด เมื่อต้องมีการขยับขยายครอบครัวใหม่ ด้วยจำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มมากขึ้น หรือตัวบ้านอาจทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้นในการ สร้างบ้าน แต่ละครั้งนั้น ควรเริ่มตั้งแต่เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้งานในระยะยาว รวมไปถึงการคำนวณพื้นที่ใช้สอย สำหรับการ สร้างบ้าน ให้เพียงพอกับการต่อเติมบ้านในอนาคต โดยในบางครอบครัวอาจมีแพลนขยายบ้านชั้นเดียวให้กว้างขวางขึ้น

Credit: https://www.facebook.com/focushousesuratthani


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";