Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ – ช.ปัญญา

รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้

Spread the love

14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดจากรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งบ้านเหมียวอยู่จังหวัดใกล้เคียงยังรู้สึกได้ถึงแรงแผ่นดินไหวได้ วันนี้เหมียวจะพามาดู 14 ลอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคต

1. รอยเลื่อนแม่จัน
มีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

2. รอยเลื่อนแม่อิง
มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้

4. รอยเลื่อนเมย
มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

5. รอยเลื่อนแม่ทา  
มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวโค้งไปทางทิศตะวันออก

6. รอยเลื่อนเถิน
มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

7. รอยเลื่อนพะเยา
มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี

8. รอยเลื่อนปัว
มีความยาวประมาณ  130 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้

9. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์
มีความยาวประมาณ  150 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

10. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

12. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์
มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน

13. รอยเลื่อนระนอง
มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา

14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

ซึ่งรอยเลือน ที่อยู่ใกล้   สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  กระบี ระนอง ชุมพร  คือรอยเลือน 13. รอยเลื่อนระนอง 14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
http://news.thaipbs.or.th/content/1245


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";