Spread the love

041-คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม

จากเหตุการณ์ พายุ”ปาบึก” ขึ้นฝั่งทางภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงแจกคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการประกอบการซ่อมแซมบ้าน

สามารถดาวน์โหลดได้ —>https://goo.gl/GQpx1h

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง #รับสร้างบ้านสุราษ ฎร์ธานี #รับสร้างบ้านนครศรีธรรมราช #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love