Spread the love

สร้างบ้าน ต้านพายุปาบึก

อาคารบ้านพักอาศัย ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะก่อสร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก
และผนังก่ออิฐฉาบปูน ส่วนที่มีน้ำหนักมากมาก ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรืองแรงลม
ส่วนหลังคาอาคาร มีน้ำหนักไม่มาก   ทําให้แรงลมมี ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับการออกแบบโครงสร้างการประมาณค่าแรงลมโดยใช้มาตรฐานอาจไม่พียงพอ
เพราะปัจจุบัน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีทั้งการ ลมพายุฤดูร้อน
ลมมรสุม ดังนั้น งานหลังคาเสริมโครงสร้าง ต้านทานแรงลม จึงมีความสำคัญ

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง #รับสร้างบ้านสุราษ ฎร์ธานี #รับสร้างบ้านนครศรีธรรมราช #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง

 

 

Credit: https://www.facebook.com/focushousesuratthani


Spread the love