Spread the love

แบบ ทาวโฮม และ อาคาร พานิชย์ 2 ชั้น

โครงการพัฒนาพื้นที่ 6ไร่เศษ จ.ขอนแก่น ทาวน์โฮม +อาคารพานิชย์ จ.ของแก่น /// ทางโฟกัสเฮาส์ พัฒนาที่ดินร่วมกับเจ้าของ โดยเริ่มตั้ง แต่ วิเคราะห์โอการของพื้นที่ ออกแบบ หาแหล่งเงินทุน จัดหาผู้ซื่อ และก่อสร้าง ///มีที่ดินทำเลดี ติดต่อทางทีมงานได้เลย ค่ะ
————————————————————————

────────────────────────

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี  # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love