Spread the love

แบบ บ้าน โมเดิล ชั้น เดียว

 

บ้านทรงโมเดิล เทห์ๆด้วยหลังคาโครงเหล็กโชร์โครง มุงด้วยแผ่นหลังคาโปร่งแสง ช่วงยาว 8 เมตร โดยไม่มีเสากลาง และหลังคายืน 6.00 เมตร ท้าทายหลักวิศวกรรมเด่นด้วยเส้นนำสายตาสีขาว ความรุ้สึกแยกส่วนอาคารเป็นรูปกล่อง ดูโดดเด่นขึ้น ด้วยวงกบไม้ตัดกับพื้นหลัง ปูนเปลือย
————————————————————————

────────────────────────
#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี  # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love