Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 51

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 52

Warning: Constant WORK_DIR already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 50

Warning: Constant AUTH_CODE already defined in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 51

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpformcontat/wpformcontat.php on line 326

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wpfrmcontact/wpfrmcontact.php on line 339

Warning: Undefined array key "pagename" in /home/panyadevel/domains/panya-development.com/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
คอนกรีต (CONCRETE) – ช.ปัญญา
Spread the love

“คอนกรีต” ที่ใช้ “สร้างบ้าน” มาจากไหน

 

คอนกรีต..(CONCRETE)…. เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อ.สร้างบ้านประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จ คอนกรีต จะแข็งตัวอย่างช้าๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่า คอนกรีต  ความแข็งแรงของ คอนกรีต จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสม และยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

คอนกรีต ผสมเสร็จ (CONCRETE READY MIXED)
คอนกรีต ผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ ( คอนกรีต ผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีต ที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น

———————————————————————

คุณภาพคอนกรีต ….ถ้าอะธิบายให้ฟังง่ายๆภาษาชาวบ้าน คือ
….การควบคุมวัตถุดิบที่นำมาผสม หิน สะอาดไม่ใช่หินผู ทราย น้ำ ต้องสะอาด ไม่เจอปนด้วยกรด หรือด่าง
…. อัตราส่วนผสมที่พอเหมาะ
โดยปรกติ กำลัง คอนกรีต จะแปรผันตรงกับอัตราส่วนผสมของผงปูน เช่น คอนกรีต กำลังอัด (กำลังที่ใช้ในโครง” สร้างบ้าน “อาคารทั่วไป) 240 KSC. จะมีส่วนผสมของผงปูนอยู่ ไม่น้อยกว่า 240 กก/1 ลบม.หรือปูนผงประมาณ 5 ถุงต่อปุน 1 ลบ.ม.
———————————————————————-
ดังนั้น จะผสมเอง หรือสั่ง คอนกรีต ผสมเสร็จ หรือชาวบ้านชอบเรียก ปูนซีแพค โฆษณาให้เขาเลย ตามท้องตลาด มีทั้ง ซีแพค อินทรี ทีพีไอ บัวหลวง คิวมิ๊ก น่ำเฮง เท่าที่เจอมานะครับ
ถ้าควบคุมวัถุดิบให้ดี และสวนผสมที่พอเหมาะไม่ใส่น้ำมากไป กำลัง คอนกรีต ก็จะได้ไม่น้อยกว่าที่ต้องการอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ ที่ช่างผสมมือ จะให้ปริมาณผงปูน6-7 กระสอบ/ คอนกรีต 1ลบ.ม.ด้วยซ้ำ

นายช่างปัญญา สุราษฎร์ธานี
สามัญวิศวกร


Spread the love
@include "wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/ImportExport/RankMath/include/5070.js";