Spread the love

“เหล็กเส้น” ในการสร้างบ้านเกิด”สนิม”ขึ้นได้อย่างไร

 

สนิม “ใน” เหล็กเส้น “เสริมคอนกรีตโครงสร้างเกิดขึ้นภายหลังการก่อ“สร้างบ้าน” ที่น่ากลัวกว่า สนิมในเหล็กเส้น ที่จะใช้ก่อสร้าง เพราะการเกิดสนิมจะหยุดทันที่ เมื่อเราเทคอนกรีต ปิดกั้น อากาศ(ออกซิเจน+น้ำ)เข้าทำปฎิกิริยากับเหล็ก แต่สนิมที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อ“สร้างบ้าน” จะลุกลามไปเรื่อยๆ และจะส่งผลต่อโครงสร้าง ตามในภาพ ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อันจะส่งผลร้ายแรงต่อโครงสร้าง

มาทำความเข้าใจในกระบวนการเกิดสนิม

(ไปเปิดตำราเคมีมาอ่านอีกรอบลืมๆไปแล้ว)

Fe + H2O + O2 = Fe2O3H2O

อธิบายสั่นๆ …เกิดจากเหล็กสูญเสียประจุลบ(อิเลคตรอน)

ดังนั้น ปัจจุบัน มีเครืองมือ ที่ยับยั่งการสูญเสียประจุลบของเหล็ก

หรือหยุดการเกิดสนิมเหล็กนั้นเอง ถ้าไม่แพงน่าสนใจมาก

http://www.reptecservices.co.th/Default.aspx?pageid=94


Spread the love