Spread the love

แบบ อาคาร พานิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา

อาคาร 3 ชั้น 2 คูหา ชั้นบนเป็นส่วนพักอาศัย ชั้น ล่างเป็นส่วนค้าขาย สำหรับ ที่แปลงนี้ ทำเลดีมาก ลองดีดตัวเลขคราวๆ มีสิทธิ์คืนทุนภายใน 7-8 ปี
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
—————————————————————————————————

 

────────────────────────
# รับออกแบบ  # รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี  # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love