Spread the love

สร้างบ้าน พัก อาศัย 2 ชั้น 250 ตรม

บ้านกลางธรรมชาติ ร่มรื่น ขนาด250 ตรม. ยกระดับพื้น ชั้น 1 สูงจากพื้นดินเดิม ประมาณ 1.00 เมตร อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี///
────────────────────────
#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง #รับสร้างบ้านสุราษ ฎร์ธานี #รับสร้างบ้านนครศรีธรรมราช #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love