Spread the love

บ้านชั้นเดียว หลังคาเล่นระดับ

บ้านชั้นเดียว เพื่มความโดนเด่น ของอาคาร โดยเล่นระดับหลังคา ระยะพื้นถึงฝ้าส่วนห้องนั้งเล่น สูงขึ้นเพื่อ Space ที่มากขึ้น ในการพักผ่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจ ลูกค้า

────────────────────────

#รับออกแบบ #รับเหมาก่อสร้าง # รับสร้างบ้าน สุราษ ฎร์ธานี # รับสร้างบ้าน นครศรี ธรรมราช  #รับสร้างบ้านบ้านนาเดิม #รับสร้างบ้านนาสาร #รับสร้างบ้านกาญจนดิษฐ์ #รับสร้างบ้านดอนสัก #รับสร้างบ้านขนอม #รับสร้างบ้านท่าศาลา #รับสร้างบ้านสิชล #รับสร้างบ้านบ้านดอน #รับสร้างบ้านบางกุ้ง #รับสร้างบ้านท่าทอง


Spread the love